βάση γυψοσανίδας οροφής

Η βάση για τις γυψοσανίδες οροφής ολοκληρωμένη, στο κατάστημα στον Πειραιά