Ο ένας βαμμένος τοίχος στο σαλόνι

Ο ένας βαμμένος τοίχος στο σαλόνι, απέναντι από την κουζίνα