Το χολ μετά το βάψιμο

Η όψη του χολ μετά το βάψιμο του σπιτιού