Βάψιμο του δωματίου Παγκράτι

Βάψιμο του τοίχου δωματίου στο Παγκράτι