Βάψιμο της γυψοσανίδας Παγκράτι

Βάψιμο της διακοσμητικής γυψοσανίδας στο Παγκράτι