Η βαμμένη είσοδος του σπιτιού στο Μαρούσι

Η είσοδος του σπιτιού στο Μαρούσι, βαμμένη από το Μάστορα