Βάψιμο του μπάνιου του σπιτιού Αγία Παρασκευή

Βάψιμο του μπάνιου στην Αγία Παρασκευή, Αθήνα