Εξωτερικό βάψιμο της πρόσοψης

Εξωτερικό βάψιμο της κεντρικής πρόσοψης του κτιρίου στο Κερατσίνι