εξωτερική όψη

Η εξωτερική όψη του κτιρίου μετά την ανακαίνιση