Τοποθέτηση τζακιού εσωτερικά

Τοποθέτηση τζακιού στο κέντρο του καταστήματος