πλακάκια δαπέδου

Τοποθετήθηκαν πλακάκια στα δάπεδα