Τοποθέτηση του πάγκου

Τοποθέτηση του πάγκου εξυπηρέτησης πελατών