Βάψιμο καταστήματος

Βάψιμο καταστήματος, η προετοιμασία των τοίχων