Στοκάρισμα και τρίψιμο

Στοκάρισμα και τρίψιμο των εσωτερικών τοίχων του καταστήματος