Στοκάρισμα

Στοκάρισμα των εσωτερικών τοίχων του καταστήματος