Διακλάδωση της αποχέτευσης

Διακλάδωση του συστήματος της αποχέτευσης