Κανάλι αποχετευτικού συστήματος

Αποχετευτικό σύστημα, δημιουργία καναλιού