Τσιμεντάρισμα της αποχέτευσης

Τσιμεντάρισμα της αποχέτευσης του υπογείου