Τοποθέτηση ψευδοροφής σε ταβάνι

Τοποθέτηση ψευδοροφής σε ταβάνι σε επαγγελματικό χώρο