Ανακαίνιση χώρου

Ανακαίνιση υπόγειου επαγγελματικού χώρου στο Αιγάλεω