Υπόγειο χώρο με γυψοσανίδες

Υπόγειος χώρος με γυψοσανίδες στο γαλάτσι