το σαλόνι μετά την ανακαίνιση

το σαλόνι μετά την ανακαίνιση στην Παλήνη