Ανακαινισμένο μπάνιο στην Παλήνη

Ανακαίνιση του μπάνιου στην Παλήνη