Ανακαίνιση τζακιού σπιτιού Παλήνη

Ανακαίνιση του τζακιού του σπιτιού στην Παλήνη