Ανακαινισμένος χώρος ΟΠΑΠ πρακτορείου

Ανακαινισμένος χώρος πρακτορείου ΟΠΑΠ στην Αθήνα