Άποψη του ΟΠΑΠ προακτορείου

Άποψη του προακτορείου μετά την ανακαίνιση