Ανακαινισμένο ΟΠΑΠ πρακτορείο

Ανακαινισμένο πρακτορείο του ΟΠΑΠ στην Αθήνα