Τοποθέτηση φωτισμού σε πρακτορείο οπαπ

Τοποθέτηση φωτισμού σε πρακτορείο του ΟΠΑΠ στην Αθήνα