Αλλαγή φωτισμού μπαρ

Αλλαγή φωτισμού στο καφέ μπαρ