Ανακαίνιση του υπόστεγου

Ανακαίνιση του υπόστεγου της καφετερίας