Ανακαίνιση της ουαλέτας

Ανακαίνιση της τουαλέτας της καφετερίας στον Περισσό