Ανακαίνιση της πρόσοψης

Ανακαίνιση της πρόσοψης της καφετερίας