Ανακαίνιση χώρου καφετερίας

Ανακαίνιση εσωτερικού χώρου καφετερίας στον Περισσό