Νέος φωτισμός μετά από την ανακαίνιση

Νέος φωτισμός μετά την ανακαίνιση του καταστήματος