Ανακαίνιση καταστηματος- εξωτερική όψη

Ανακαίνιση του καταστήματος τσιγάρων – εξωτερική όψη