Μεταλλική σκάλα καταστήματος

Μεταλλική εσωτερική σκάλα σε κατάστημα