στοκάρισμα τοίχου

Στοκαρισμένος τοίχος από γυψοσανίδα