γυψοσανίδες στο Ελληνικό

Τοποθετήσεις γυψοσανίδων στους τοίχους, στο Ελληνικό