βάψιμο καταστήματος

Το κατάστημα μετά το βάψιμο των εσωτερικών τοίχων