ανακαινισμένος τοίχος

Ο ανακαινισμένος τοίχος του καταστήματος, εσωτερικά