πριν την ανακαίνιση

Το κατάστημα πριν την ανακαίνιση, εξωτερικά