μετά την ανακαίνιση

Το κατάστημα μετά την ανακαίνιση, εξωτερικά