ανακαίνιση βιτρίνας

Ανακαίνιση της γωνιακής βιτρίνας του καταστήματος