Τοποθέτηση κουφώματος σε εξοχικό

Τοποθέτηση pvc κουφώματος σε εξοχική κατοικία