Τοποθετήσεις κουφωμάτων pvc

Τοποθετήσεις κουφωμάτων pvc σε κτίριο στην Αθήνα