Τοποθέτηση κουφώματος αλουμινίου σε είσοδο πολυκατοικίας

Τοποθέτηση κουφώματος σε είσοδο πολυκατοικίας στην Αθήνα