Τοποθέτηση κουφώματος σε σαλόνι

Τοποθέτηση μεγάλου κουφώματος αλουμινίου σε σαλόνι