Ασφαλτώδες στεγάνωση

Ασφαλτώδες στεγάνωση ταράτσας, το τελικό αποτέλεσμα