Σιδηροκατασκευή σε πρατήριο

Σιδηροκατασκευή σε πρατήριο καυσίμων στη Βούλα