Κατασκευή πρατηρίου Αιγάλεω

Κατασκευή πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Αιγάλεω